Firma

Historia

PET Recycling Team jest jedną z wiodących firm z branży recyklingu materiałów PET w Europie. W świecie postępującej globalizacji recykling odgrywa coraz ważniejszą rolę. Od początku działalności nasza firma wytwarza wysokiej jakości regranulat PET, który jest produkowany w ramach procesu recyklingu. Regranulat PET następnie jest wykorzystywany do produkcji butelek PET, co prowadzi do znaczącego ograniczenia emisji CO2.

2005

Firma PET Recycling Team GmbH powstała w miejscowości Wöllersdorf, w Austrii

2006

Otwarcie zakładu produkcyjnego o wydajności produkcyjnej 5000 ton rocznie

2007

Roczna wydajność zakładu wytłaczania osiąga 16 000 ton wytworzonego regranulatu PET

2009

Roczna wydajność zostaje zwiększona do 31 000 ton wytworzonego regranulatu PET

2010

Firma PET Recycling Team nabywa udziały większościowe w ALPLA

2013

Podmiot zależny, firma PRT Radomsko w Polsce, rozpoczyna działalność z roczną wydajnością wynoszącą 15 000 ton recyklatu PET

2018

Nawiązanie współpracy z firmą Texplast GmbH, niemieckim producentem płatków PET i granulatu rPET, w celu optymalizacji współczynników recyklingu i redukcji emisji CO2 dzięki skróceniu dróg transportowych

 

2019

Utworzenie PET Recycling Team Wolfen w Niemczech, spółki joint venture między ALPLA i Grupą FROMM

 

2020

PRT Radomsko podwaja recykling rPET do 30 000 ton rocznie

Koncepcja

Wytwarzamy wysokiej jakości regranulat PET z butelek PET przy użyciu najnowocześniejszej technologii. Następnie nasz regranulat PET jest ponownie wykorzystywany do produkcji opakowań i butelek na żywność oraz folii i włókien przemysłowych. Przebieg procesu „od butelki do butelki” przedstawiono na poniższej ilustracji przedstawiającej cykl PET.

Po wyprodukowaniu butelka PET trafia w ręce klienta detalicznego, który dokonuje jej zakupu. W sytuacji idealnej każdy klient wyrzuca puste butelki PET do wyznaczonych pojemników na odpady PET. Zebrane w ten sposób butelki PET są następnie transportowane do firmy recyklingowej – a dokładniej mówiąc, są przez nią odbierane. Kolejnym etapem jest sortowanie butelek PET według kolorów i ich recykling w ramach procesu spełniającego najwyższe standardy jakości. Produkt końcowy – regranulat PET – jest sprzedawany producentom butelek PET, którzy z kolei wykorzystują regranulat PET do produkcji własnych wyrobów. „Nowo” wyprodukowana butelka PET zostaje dostarczona do zakładu butelkowania, gdzie zostanie napełniona i ponownie przygotowana do sprzedaży detalicznej. Cykl PET zaczyna się od nowa.

Etapy produkcji

Krok 1: Sortowanie automatyczne
 • Oddzielenie materiałów niemetalowych od metalowych
 • Nowoczesny proces usuwania etykiet
 • Separacja balistyczna
 • Automatyczne sortowanie według kolorów i materiałów
 • Ponowne sortowanie ręczne
Krok 2: Mycie
 • Młyn tnący
 • Dwuetapowe mycie na gorąco
 • Separacja flotacyjna
 • Separacja powietrzna materiałów lekkich
 • Separacja drobnego i grubego płatka
 • Sortowanie płatków 
  • Kolory
  • Metal
  • Inne polimery
 • Silosy i stacje napełniania big bagów z detektorami metali
Krok 3: Ekstruzja
 • Najwyższy stopień dekontaminacji dzięki procesowi wtórnej polikondensacji
 • Minimalne wartości AA (aldehyd octowy)
Krok 4: Kontrola jakości
 • Stałe kontrole jakości w trakcie procesu recyklingu
 • Pomiar za pomocą chromatografu gazowego