Produkty

Regranulat PET

Regranulat PET jest wykorzystywany w branży produkcji preform i folii. W ramach tych produktów rozróżnia się wyroby zatwierdzone i niezatwierdzone do kontaktu z żywnością, a następnie dokonuje się podziału według kolorów.

Regranulat zatwierdzony do kontaktu z żywnością

Jasnoniebieski

Zielony

Regranulat niezatwierdzony do kontaktu z żywnością

Bezbarwny

r-PET CL 72M

r-PET CL 72PC

Jasnoniebieski

r-PET BL 72

Zielony

r-PET GR 72

Płatki PET

Płatki PET są produktem wytwarzanym w ramach procedury mycia na gorąco przeprowadzanej zgodnie z najwyższymi wymogami jakości.

Płatki PET są wykorzystywane w branży produkcji włókien i folii.

Płatki PET niezatwierdzone do kontaktu z żywnością

Bezbarwny

Płatki PET Bezbarwny

Niebieskie

Płatki PET Niebieskie

Zielony

Płatki PET Zielony

Mix

Płatki PET Mix

Płatki PO

Płatki PO są otrzymywane z nakrętek butelek PET.

Płatki PO

Płatki PO

Płatki PO

Inne produkty

Inne produkty

Płatki PET

PET Flakes sorter

Zlepy

Zlepy

Materiał drobny, myty

Drobny PET, myty

Etykiety

Etykiety