Produkty

Regranulat PET

Regranulat PET jest wykorzystywany w branży produkcji preform i folii. W ramach tych produktów rozróżnia się wyroby zatwierdzone i niezatwierdzone do kontaktu z żywnością, a następnie dokonuje się podziału według kolorów.

Płatki PET

Płatki PET są produktem wytwarzanym w ramach procedury mycia na gorąco przeprowadzanej zgodnie z najwyższymi wymogami jakości.

Płatki PET są wykorzystywane w branży produkcji włókien i folii.

Płatki PO

Płatki PO są otrzymywane z nakrętek butelek PET.

Inne produkty