ALPLA ROZBUDOWUJE ZAKŁAD RECYKLINGU TWORZYWA PET W POLSCE

ALPLA ROZBUDOWUJE ZAKŁAD RECYKLINGU TWORZYWA PET W POLSCE

(4.5.2020)

Na początku maja 2020 roku w zakładzie recyklingu PET Recycling Team w Radomsku (Polska) uruchomiona zostanie nowa linia do ekstruzji rPET. Pozwoli to zwiększyć wydajność produkcji rPET (regranulat PET) z 15 000 do 30 000 ton rocznie. W niniejszym wpisie Georg Lässer, Head of Recycling w firmie ALPLA, mówi nie tylko o tej innowacji.

„Ważnym celem jest rozszerzenie naszej działalności w zakresie recyklingu do 2025 roku”. Każdy, kto obserwuje firmę ALPLA za pośrednictwem różnych kanałów, czytał lub słyszał to stwierdzenie ostatnio dość często. Pod koniec 2018 roku podpisaliśmy powstałe z inicjatywy Fundacji Ellen MacArthur globalne zobowiązanie dotyczące nowej gospodarki tworzywami sztucznymi, w ramach którego zdecydowaliśmy się przeznaczyć na ten cel 50 milionów euro.

Traktujemy to dobrowolne zobowiązanie bardzo poważnie i zainicjowaliśmy kilka międzynarodowych projektów, takich jak na przykład budowa zakładu recyklingu w Tajlandii. Inwestujemy jednak również w rozbudowę i ulepszenie naszych istniejących zakładów recyklingu. Chcemy przetwarzać jeszcze więcej materiału pochodzącego z recyklingu na potrzeby obiegu „od butelki do butelki” i nadawać procesom produkcyjnym w zakładach recyklingu bardziej zrównoważony charakter poprzez ich modernizację.

Nowa linia do ekstruzji w Polsce

Na początku maja w naszym zakładzie recyklingu tworzyw PET w Radomsku uruchomiona zostanie druga linia do ekstruzji rPET. 90 pracowników PET Recycling Team Radomsko produkuje rocznie 30 000 ton płatków z surowców pokonsumpcyjnych. Do tej pory przetworzono z tego na regranulat 15 000 ton. Dzięki nowej linii wydajność procesu wzrośnie do 30 000 ton rocznie.
W rezultacie podwajamy ilość produkowanego wysokiej jakości materiału rPET, który można następnie ponownie wprowadzić do obiegu. Pozwala to w dużym stopniu uniknąć downcyklingu, czyli wykorzystywania płatków do produkcji folii lub w przemyśle włókienniczym. Zamiast tego 30 000 ton regranulatu zostanie w przyszłości wykorzystane w myśl zasady „od butelki do butelki” wyłącznie do produkcji nowych opakowań dla europejskich klientów. Również cały materiał wejściowy, tak zwany surowiec pokonsumpcyjny, pochodzi z Europy: z Polski i sąsiednich krajów. Nowa linia do ekstruzji to produkt austriackiej firmy Starlinger – ALPLA od wielu lat polega na zaawansowanej technologii recyklingu tego przedsiębiorstwa. Rolę partnerskiej współpracy podkreśla również Hermann Adrigan z firmy Starlinger: „ALPLA to długoletni i ważny partner firmy Starlinger. Jesteśmy dumni, że dostarczając kolejną już linię do recyklingu tworzywa PET „od butelki do butelki” możemy przyczynić się do sukcesu zakładu w Radomsku.”

Zielona energia poprawia bilans CO2

Równolegle z rozbudową zakładu firma przestawiła się całkowicie na korzystanie z odnawialnych źródeł energii. Jak wynika z obliczeń śladu węglowego przeprowadzonych przez niezależną firmę konsultingową c7-consult, produkcja jednego kilograma regranulatu PET generuje jedynie 0,27 kilograma ekwiwalentu CO2. To 88 procent, czyli osiem razy mniej gazów cieplarnianych niż w przypadku produkcji materiału pierwotnego (wg PlasticsEurope 2,19 kg ekwiwalentu CO2).

Strategia na przyszłość

Jako projektant i producent opakowań z tworzyw sztucznych działająca na arenie międzynarodowej ALPLA bardzo wcześnie uznała znaczenie recyklingu i już na początku lat 2000 rozpoczęła współpracę z innymi firmami. Nabycie austriackiego przedsiębiorstwa PET Recycling Team Wöllersdorf w 2010 roku i budowa własnego zakładu recyklingu w Polsce w 2012 roku stanowiły dla firmy ALPLA kamienie milowe w budowaniu pozycji specjalisty w dziedzinie recyklingu.

Jednak popyt na tworzywa sztuczne z recyklingu nie zawsze był tak duży jak dzisiaj. Tak było w 2013 roku – kiedy ruszył zakład w Polsce – szczególnie w tym regionie. Świadomość konsumentów i klientów odnośnie recyklingu zużytych surowców wtórnych praktycznie nie istniała. Mimo to nasi eksperci przewidująco zaprojektowali zakład w taki sposób, aby można go było możliwie szybko zmodernizować bez konieczności przeprowadzania prac budowlanych. To wszystko procentuje teraz.

„Przez lata firma PRT trwała w trudnym otoczeniu rynkowym, przyczyniając się do zmiany postrzegania zużytych opakowań z tworzywa PET, które zaczęły być traktowane jak surowce wtórne. Teraz rynek jest gotowy, a my – dzięki nowej linii – jesteśmy dobrze przygotowani do produkcji wysokiej jakości regranulatu w sposób maksymalnie zrównoważony”, mówi Beata Szynkiewicz, dyrektor handlowy PRT Radomsko. Marcin Jabłoński, pełniący funkcję dyrektora zakładu od 2014 roku, dodaje: „Moim zdaniem fakt, że wykorzystujemy do tego zieloną energię, stanowi logiczny, następny krok w naszej strategii. Przetwarzamy zużyte surowce wtórne w jak najbardziej energooszczędny sposób na wysokiej jakości surowce dla przemysłu i wspomagamy funkcjonowanie gospodarki o obiegu zamkniętym, zapobiegając w ten sposób zaśmiecaniu i jednocześnie przyczyniając się do walki ze zmianami klimatu.”