Doskonały bilans CO2

Doskonały bilans CO2 rPET firmy PET Recycling Team

Poddany recyclingowi PET firmy PET Recycling Team GmbH charakteryzuje się mniejszą o 79 procent emisją CO2 w porównaniu do nowego wyrobu. Potwierdza to badanie przeprowadzone przez denkstatt GmbH.

ALPLA wierzy w recycling. Nawet wtedy, kiedy – tak, jak obecnie z powodu niskich cen ropy naftowej – gospodarcze warunki ramowe temu nie sprzyjają. Aby podkreślić celowość recyclingu tworzyw sztucznych PET, ALPLA zleciła Rolandowi Fehringerowi z firmy denkstatt obliczenie śladu węglowego (patrz słowniczek) dla rPET.

Wyniki badań przerosły dotychczasowe przypuszczenia: rPET wyprodukowany przez PET Recycling Team GmbH z Wöllersdorf ma ślad węglowy na poziomie 0,45 kg ekwiwalentu CO2 na kilogram rPET. Ślad węglowy tak zwanego pierwotnego PET, czyli nowego wyrobu, wynosi 2,15 kg ekwiwalentu CO2 na kilogram. To różnica 1,7 kg ekwiwalentu CO2 lub 79 procent mniej emisji gazów cieplarnianych rPET. Dzięki oszczędności uzyskanej tylko dla jednego kilograma rPET 13 watowa żarówka mogłaby świecić nieprzerwanie przez dwadzieścia dni.

Obliczanie śladu węglowego odbyło się zgodnie z normą ISO 14044, począwszy od gromadzenia i sortowania zużytych butelek PET przez transport do zakładu recyklingu w Wöllersdorf po proces mycia, przygotowywania i granulowania. Analiza bazuje na bilansie masowym i energetycznym (zużycie prądu i gazu) zakładu recyclingu w Wöllersdorf w Austrii z 2016 r.

Excellent CO2 balance

Czym jest ślad węglowy?

Ślad węglowy informuje, jak duża emisja gazów cieplarnianych (m.in. CO2, metan, podtlenek azotu) przypada na cały cykl życia produktu lub usługi. Oblicza się go na zdefiniowaną jednostkę funkcjonalną – w tym przypadku na kilogram rPET wyprodukowany w 2016 r. w zakładzie recyclingu PET Recycling Team GmbH w Wöllersdorf należącym do grupy ALPLA. Więcej informacji dotyczących obliczania śladu węglowego pod adresem: www.carbonfootprint.at